Partie polityczne

Powrót do listy partii

Nazwa partii: Liga Polskich Rodzin • Skrót: LPR

Opis partii:

Liga Polskich Rodzin (LPR) – polska prawicowa partia polityczna, powstała 21 kwietnia 2001 (zarejestrowana sądownie 30 maja 2001) z połączenia Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Stronnictwa Narodowego, których wspólne władze wybrano na I Kongresie LPR 5 maja 2001. W skład Komitetu Wyborczego Ligi Polskich Rodzin weszły także inne ugrupowania prawicy, m.in. Ruch Odbudowy Polski, Ruch Katolicko-Narodowy, Porozumienie Polskie i Przymierze dla Polski. Oganizacją młodzieżową, która pomogła utworzyć LPR i z nią współpracowała, była Młodzież Wszechpolska (reaktywowana 2 grudnia 1989 przez byłego prezesa LPR – Romana Giertycha). W związku z ujawnianymi coraz liczniej skandalami dotyczącymi tej organizacji, 12 grudnia 2006 Roman Giertych odciął się od MW, jako młodzieżówkę partii powołując Ruch Młodych LPR. W latach 2001–2007 partia posiadała reprezentację w polskim parlamencie, a w okresie 2004–2009 w Parlamencie Europejskim. Od 2006 do 2007 ugrupowanie wchodziło w skład koalicji rządowej z Prawem i Sprawiedliwością i Samoobroną RP. Ze stronnictwem związany był miesięcznik "Racja Polska". Członkowie Ligi Polskich Rodzin wywodzą się głównie ze środowisk związanych z Stronnictwem Narodowo-Demokratycznym i Stronnictwem Narodowym. Główną inicjatywą, która przyczyniła się do powstania partii była Liga Rodzin. Oficjalną datą powstania partii jest 5 maja 2001 (kiedy to przeprowadzono I Kongres LPR), jednak decyzję o jej powołaniu podjęto na posiedzeniu Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego w dniu 21 kwietnia 2001. 5 maja tego samego roku na nadzwyczajnym Kongresie Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego zmieniono nazwę na "Liga Polskich Rodzin". Oficjalnie SND przyjęło nową nazwę podczas Kongresu. 19 maja 2001 na posiedzeniu Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego poparto utworzenie LPR. Jednak część działaczy ruchu narodowego niezadowolona z funkcjonowania wspólnego ugrupowania podjęła ponownie działalność pod szyldem SN, organizując 15 września 2001 Kongres Nadzwyczajny. Stronnictwo Narodowe kontynuowało odrębną działalność do 31 stycznia 2004, kiedy to przekształcono partię SN w Stowarzyszenie "Stronnictwo Narodowe". Liga Polskich Rodzin opowiada się za uchwaleniem nowej konstytucji ograniczającej liczbę posłów do 360 i zmieniającej sposób wyboru senatorów (50 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych i 50 dla Polonii, samorządowców i rektorów uniwersytetów). Podział administracyjny powinien służyć umacnianiu tendencji regionalistycznych. LPR opowiada się za wprowadzeniem większościowej ordynacji wyborczej oraz za likwidacją powiatów. Akcentuje natomiast konieczność zwiększenia uprawnień samorządów, szczególnie gminy, widząc w tym rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz umacnianie narodowej tożsamości i suwerenności. Podział administracyjny powinien zdaniem ugrupowania służyć umacnianiu tendencji regionalistycznych.

Źródło: wilkipedia.org

Sondaże wyborcze

Dane procentowe. Sondaż dodany dnia roku, opracowany przez:

Aktualności
Artykuły
Partie polityczne reprezentowane w Parlamencie RP

Platforma Obywatelska

Prawo i Sprawiedliwość

Twój Ruch

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Polskie Stronnictwo Ludowe

Solidarna Polska
Pozostałe partie polityczne
knp
Polska Razem Jarosława Gowina
knp
Kongres Nowej Prawicy
Unia Pracy
Unia Pracy
SDPL
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej
PJN
Polska Jest Najważniejsza
DB
Demokracja Bezpośrednia
lpr
Liga Polskich Rodzin
pdd
Partia Demokratyczna – demokraci.pl
pk
Partia Kobiet
pl
Partia Libertariańska
ppp
Polska Partia Pracy
pps
Polska Partia Socjalistyczna
pr
Prawica Rzeczypospolitej
so
Samoobrona
sd
Stronnictwo Demokratyczne
ul
Unia Lewicy
upr
Unia Polityki Realnej
zieloni
Zieloni 2004
Mapa

Wybierz swój region, aby poznać Posłów oraz Senatorów RP

Parlament Europejski
Kliknij i zobacz Posłów Parlamentu Europejskiego
Kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w 2019 roku
Nasze ankiety

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2021 / www.wyborywpolsce.pl

Wszystkie zamieszczane i publikowane informacje oraz zdjęcia podlegają ochronie praw autorskich.

Projekt i wykonanie: WEBTARGET